Reperuar Kina Aurum / Boscy

Boscy

Bogaty biznesmen wynajmuje słynnego reżysera, aby pomógł mu nakręcić przebojowy film.

produkcja: Hiszpania
kategoria: Komedia, Dramat
od lat: 12

Repertuar: