Reperuar Kina Aurum / Wiking

Wiking

Islandia, X wiek. Książę Wikingów szuka zemsty na mordercach ojca.

produkcja: Wielka Brytania, USA
kategoria: Dramat
od lat: 15

Repertuar: