Reperuar Kina Aurum / Gierek

Gierek

Historia życia Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR w latach 1970–1980.

produkcja: Polska
kategoria: Biograficzny
od lat: 15

Repertuar: