Reperuar Kina Aurum / Solid Gold

Solid Gold

Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) jest młodą, uczciwą policjantką. W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy.

produkcja: Polska
kategoria: Thriller, Polityczny
od lat: 15

Repertuar: